Ballparks

Detroit Tigers
Detroit, MI, USA
Chicago White Sox
Chicago, IL, USA
Chicago Cubs
Chicago, IL, USA
Toronto Blue Jays
Toronto, ON, Canada